Inscripcions

Indòmita

?? Km / ?? mD+

Trail Valls d'Àneu

48 Km / 3800 mD+

Sky Race Valls d'Àneu

27 Km / 1900 mD+

Marxa Popular Valls d'Àneu

12,50 Km / 560 mD+

Condicions de participació (Versió 2019)

L’UTVA, el TRAILVA i la SRVA són proves exigents que es corren en semi-autonomia. Aconsellem als participants que estiguin en molt bona condició física i que tinguin experiència en aquest tipus de proves.
Els participants han d’estar preparats per gestionar unes condicions de cursa de vegades difícils i un estat físic i mental derivats d’un gran cansament.

Article 7. Edat mínima.

  • Curses UTVA, TRAILVA: la inscripció està oberta a les persones nascudes el 2001 o abans.
  • Cursa SRVA : la inscripció està oberta a les persones nascudes el 2001 o abans, persones nascudes després del 2001 serà necessària l’aportació d’autorització paterna.
  • Cursa MPVA: la inscripció està oberta a tothom. Els menors de 10 anys han d’anar acompanyats durant tot el recorregut per un adult.

Article 8. Certificat mèdic.

Curses UTVA: per validar la inscripció és imprescindible presentar un certificat mèdic de no contraindicació per a la pràctica de la cursa a peu en competició, expedit al llarg de l’últim any abans del dia de la cursa, degudament segellat i firmat per un metge. Qualsevol certificat mèdic de no contraindicació per a la pràctica de la cursa a peu en competició que especifiqui els noms, els cognoms i la data de naixement del corredor és vàlid. Tanmateix, es pot fer servir el model descarregable de la pàgina web. S’ha d’enviar a medic.ultravallsdaneu@gmail.com. No s’enviarà cap avís de rebuda.

TRAILVA, SRVA i MPVA: no és necessari presentar cap certificat mèdic.

Descarregar model de certificat mèdic

Article 9. Declaració del corredor.

Per validar la inscripció és imprescindible acceptar el reglament i deslliurar els organitzadors de qualsevol responsabilitat en cas d’accident o danys corporals soferts durant la competició o després. Aquesta declaració es fa en línia durant la inscripció.

Article 10. Requisit complementari per a UTVA: cursa referent.

És necessari haver finalitzat, en els dos anys anteriors, almenys una cursa de més de 80 km i més de 5.000 metres de desnivell positiu, o haver finalitzat la TRAILVA 2018. En cas de participar en equips, aquesta condició l’han de complir tots els seus membres. La direcció de cursa podrà examinar la validesa d’altres referències. Per validar la inscripció, s’ha d’omplir conjuntament el formulari corresponent, descarregable de la pàgina web i enviar-lo a race.ultravallsdaneu@gmail.com.

Descarregar formulari: Cursa Referent UTVA

Article 14. Inscripcions.

El pagament només constitueix una preinscripció. Una inscripció es considera validada si s’han rebut els documents necessaris a la seva cursa i estan correctes.
Una inscripció que no hagi estat validada abans del tancament d’inscripcions de la seva cursa estarà considerada nul·la i no donarà lloc a cap abonament.
Es pot verificar l’estat d’una inscripció a l’apartat “Inscripció”-“relació d’inscrits” de la pàgina web. Tota inscripció validada abans del 08/07/2019 dóna dret a un dorsal nominatiu.
No s’accepten més inscrits que el màxim establert i no hi ha llista d’espera.

Article 15. Modificació de la inscripció.

Un corredor inscrit pot demanar canviar per a la cursa de distància inferior, sempre que hi quedin places disponibles i que les inscripcions no estiguin tancades.
Només s’acceptarà una modificació per inscripció.

Descarregar formulari: Formulari de Modificacio de cursa

Article 16. Anul·lació de la inscripció.

Un corredor pot demanar l’anul·lació de la seva inscripció en cas de no poder participar a la cursa.
En cas d’haver subscrit l’assegurança anul·lació en el moment de la inscripció, se li podrà efectuar un abonament en les condicions següents:

  • Si la demanda es fa com a més tard el 28/04/2019, se li abonarà el 80% de l’import de la inscripció.
  • Si la demanda es fa entre el 29/04/2019 i el 26/05/2019, se li abonarà el 70% de l’import de la inscripció.
  • Si la demanda es fa entre el 27/05/2019 i el 16/06/2019, se li abonarà el 60% de l’import de la inscripció.
  • Si la demanda es fa entre el 17/06/2019 i el 01/07/2019, se li abonarà el 50% de l’import de la inscripció, durant el mes posterior a la cursa.
  • Si la demanda es fa entre el 02/07/2019 i 2 dies abans de la sortida de la seva cursa, se li abonarà el 40% de l’import de la inscripció durant el mes posterior a la cursa, presentant un certificat mèdic amb data d’aquest període.

Descarregar formulari: Formulari Anul.lació de la inscripcio

Per poder beneficiar de l’abonament s’ha d’omplir el formulari corresponent, descarregable de la pàgina web i enviar-lo a ultravallsdaneu@gmail.com (l’ingrés es farà al compte de la tarja bancària que s’ha utilitzat per a la inscripció).